Vägbeskrivning Lilla Träskaten.

 

Från Enköping kör väg 55 mot Strängnäs.

Åk ut på E20 mot Stockholm och sväng av vid trafikplats Biskopskulla mot Strängnäs/Norrköping.

(Statoil, McDonalds). Kör vidare väg 55 mot Norrköping.

Sväng höger mot Länna Bruk efter ca. 1 mil. Kör mot Ärla i de två korsningar som kommer.

Fortsätt grusvägen knappt en mil och ta sedan vänster vid gul skylt Häradsäng och så är det första gården på vänster sida (lada, stall mm. på höger sidan)

 

Klicka här för Karta