Bilder på Spejas och Trolles valpar

2008-12-29

 


På begäran; Babe
(som faktiskt håller på att få pigment)Valplådestädning pågår, familjen flyttad till "annexet"När mjölken rinner till åker svansen i vädret.
 


En tålig mor
 


Mycket mätt och belåten
 


Valplägret. Speja tycker det är skönt att ligga
utanför lådan då och då.