Välkomna på Kennelträff 2019
28-30/6 Herrfallet utanför Arboga
www.herrfallet.se

Gruppindelning

 

Bolly

Irene Johansson

Kristina Vanourek

Linda Billström

Maria Dahlberg

Anne-Marie Berger

Mille Selander

Sara Wickman

Åsa Hansson

Jens

Anna Qvarfort

Ellis Larsson

Grete Lindell

Helena Stenberg

Inger Johansson

Katarina Troedsson

Kian Wingård

Marina Gavelin

Karina

Eva Lundell

Guido Hildebrand

Gun Åkerblom

Ishtar Polite

Jörgen Norrblom

Kerstin Pregner

Sarita Winsevik

Sofia

Anders Andreasson

Åsa Eckerrot

Annika Lilja

Eva Meiton

Helén Dahlqvist

Linn Wittlock

Peter Wingård

Sara Wallgren

Claes

Benjamin Lilja

Britt-Marie Andersson

John Dahlberg

Kajsa Wretström

Rita Andersson

Towa Lindström