Träffar för Rock-kullen under 2017-2018
Info om tid och plats kommer på kullens FaceBook-grupp

Datum


Träff 1: lördag 2 september  

Träff 2: lördag 4 november  söndag 5 november

Träff 3: lördag 13 januari, 2018 

Fart1 på Sörmlands Hundskola 20-21 januari

Träff 4: lördag 17 februari

Träff 5: lördag 17 mars

Träff 6: lördag 21 april

Träff 7: lördag 5 maj

Träff 8: lördag 16 juni

Träff 9: lördag 14 juli

Träff 10: Fart2 på Sörmlands Hundskola 18-19
augusti  

Träff 11: söndag 7 oktober

Träff 12: söndag 4 november

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Väl mött!